Alle jongeren moeten het belang van het respecteren van grenzen van zichzelf en anderen kennen om gezonde relaties op te bouwen. Echter, de berichten die heel vaak doorkomen, vooral via sociale media, kunnen jongeren “verwarren” en onzeker maken over hoe ze hun eigen grenzen kunnen stellen in alledaagse situaties. Het is daarom noodzakelijk om hierover te praten, ongeacht de leeftijd, niet alleen om discriminatie, geweld en misbruik te herkennen en te voorkomen, maar ook om te proberen positieve en aangename ervaringen te hebben. 

We hebben een hoofdstuk gewijd aan het onderwerp toestemming begrijpen en uiten en het belang van het stellen van emotionele en fysiek-seksuele grenzen als een vorm van het bevorderen van emotioneel welzijn en het voorkomen van gendergerelateerd geweld..

WAAROM?

Vaak kennen jongeren de definitie van toestemming wel, maar hebben ze te vaak een zeer beperkt idee van wat toestemming is, of nemen ze het “voor lief”. Een onderwerp als toestemming moet juist in de context van algemeen leren worden onderzocht, niet alleen beperkt tot seksuele activiteit. 

Daarom richten we ons niet alleen op het “waarom”, maar ook op het “hoe” als we over toestemming praten: hoe we ons voelen, hoe ons lichaam reageert, wat voor soort gedachten we hebben en hoe we met en zonder woorden communiceren. Om toestemming te leren is niet per se abstract denken nodig. Door praktijk en een “learning by doing”-benadering kunnen jongeren bijvoorbeeld de grenzen tussen privé en openbaar begrijpen met betrekking tot gedrag of hun eigen lichaam. We kunnen jongeren leren dat het stellen van grenzen goed is voor hen en voor de mensen om hen heen.

 Tegelijkertijd kunnen we volwassenen en jongeren begeleiden om situaties te herkennen waarin grenzen worden overschreden en toestemming wordt gebroken, wat gewelddadige of misbruikende episodes veroorzaakt.