isex-platform-header

 

Het ISEX curriculum

Seksuele opvoeding over culturen heen is een lescurriculum dat trainingshulpmiddelen biedt voor de bevordering van integrale seksuele opvoeding bij jongeren, terwijl hun empowermentprocessen met betrekking tot intimiteit en seksualiteit worden gestimuleerd. 

Deze handleiding is bestemd voor professionals die werken met jongeren: opvoeders, leerkrachten, activisten, seksuele of emotionele levenseducatoren of mensen die betrokken zijn bij sociaal werk of jeugdzorg. Het is ook gericht op jongvolwassenen zelf, als ze deze handleiding in hun gemeenschap willen delen. Het is niet nodig om een expert te zijn op het gebied van gender of seksualiteit om de activiteiten te proberen of voor te stellen, integendeel, iedereen is geroepen om deel te nemen aan een persoonlijk leerproces.

WAAROM?

Deze handleiding is het resultaat van de poging om een hedendaagse uitdaging te overwinnen, namelijk het gebrek aan hoogwaardige, positieve, curriculumgebaseerde integrale seksuele opvoeding op school. Hoewel seksuele opvoeding deel zou moeten uitmaken van het voortgezet onderwijs, wordt het in veel Europese landen niet systematisch geïmplementeerd, of richt het zich voornamelijk op de negatieve aspecten van seksualiteit, terwijl belangrijke kwesties worden verwaarloosd (bijv. culturele aspecten van seksualiteit, gender en seksuele geaardheid, ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden). Bovendien, terwijl relaties de belangrijkste factor zijn voor ons geluk en welzijn, zijn we geneigd te geloven dat ze gewoon vanzelf ontstaan en niet als iets dat moet worden geleerd. Weinig kinderen krijgen voldoende kennis en voorbereiding op hun leven die hen in staat stelt om de controle te nemen en duidelijke beslissingen te nemen over hun seksualiteit en om veilige en gezonde relaties op te bouwen.
 
Met dit in gedachten stellen we een curriculum voor dat erop gericht is de capaciteit van professionals op te bouwen en hen te voorzien van praktische hulpmiddelen en betrouwbare bronnen, om hen te helpen vaardigheden te ontwikkelen om positieve seksuele opvoeding te bevorderen.
 
Je kunt het volledige leerplan downloaden of door onze activiteiten bladere.