Alle jongeren hebben het recht op informatie over seksualiteit en relaties die rekening houdt met hun ervaringen en behoeften. Dit omvat hun ervaringen rondom gender, lichaamseigenschappen en seksuele oriëntatie. Gevoelige en respectvolle gesprekken over genderidentiteit en seksuele oriëntatie moeten een integraal onderdeel zijn van een uitgebreid seksueel voorlichtingsprogramma, maar ze worden vaak buiten beschouwing gelaten en kunnen zelfs sterke bezwaren en zorgen oproepen. 

In deze context kunnen jongeren met diverse seksuele oriëntaties en genderidentiteiten zich onzichtbaar voelen en niet de informatie ontvangen die ze nodig hebben, gebaseerd op hun ervaringen, om relaties, seksualiteit en hun lichaam veilig te verkennen. Maar het zijn niet alleen LGBTQI+-jongeren die worden beïnvloed door de manier waarop seksuele oriëntatie en gender worden opgenomen in discussies over seksuele voorlichting; alle jongeren worden beïnvloed door de informatie die ze ontvangen. 

We hebben dit hoofdstuk gewijd aan het beter begrijpen en reflecteren op de onderwerpen seks, gender en seksuele identiteit.

HOE?

  • Door te leren over de concepten van sekse, genderidentiteit en seksuele oriëntatie, en door te begrijpen hoe iedereen deze op verschillende manieren kan ervaren.
  • Door ruimte te creëren voor reflectie op persoonlijke ervaringen, overtuigingen en houdingen rondom seksuele oriëntatie en genderidentiteit. 
  • Door te begrijpen dat iedereen recht heeft op respect, acceptatie en gezonde, liefdevolle relaties.