isex-platform-logo

Gyakorlatok témakörei

Amikor a szexuális nevelés szóba kerül, a testünkkel kapcsolatot témák prioritást élveznek, mindemellett ezek azok, melyek a legtöbb kérdést is felvetik. A szexuális éréssel kapcsolatos kérdéseket, magát a fejlődést természetes folyamatként kellene kezelni a szexuális nevelésen belül, és azáltal, hogy szabadon beszélünk ezekről a témákról, hozzájárulva ezzel a fiatalok mentális és fizikai egészségének védelméhez egy életen át. Fontos tiszteletben tartanunk a fiatalok jogát, hogy olyan információhoz juthassanak a kapcsolatok és szexualitás terén, amely segítségével felelős döntéseket hozhassanak azokról, továbbá ítélkezés a szégyenérzet nélkül érthetik meg saját testük működését, amellett, hogy megtanulják tiszteletben tartani azokat a különbséget, melyek egyedivé tesznek minket. Nemcsak a pubertáskorban „esedékes” felvilágosításra kellene szorítkozni, hanem azt is meg kellene értetni a fiatalokkal, hogy joguk van eldönteni, hogy mely szexuális viselkedési formával azonosulnak.

Amikor workshop-ot, vagy tréninget tartunk nagyon fontos a résztvevők fogadása, illetve az, hogy biztonságban érezzék magukat abban a térben és közegben ahová megérkeznek. Lehetnek köztük olyanok, akik esetleg kissé zavarban vannak az elején, esetleg kényelmetlenül érzik magukat. Ez teljesen normális jelenség. A jégtörők, valamint a különböző relaxációs gyakorlatok pontosan azt a célt szolgálják, hogy áthidaljuk a kezdeti nehézségeket. Ezek a gyakorlatok segítenek a résztvevőknek ellazulni, csökkentik a stresszt, ezáltal tudatosabbá válnak saját testi érzékelésük terén is; ez azért is fontos, mert az ember sokkal hatékonyabban és könnyebben tanul, ha nyugodt, jól érzi magát és pozitív, támogató légkör veszi körül. Azonban mindenképpen szenteljünk időt a formális bevezetőnek is, melyben a résztvevők megismerhetik a foglalkozás témáját, célját, módszertanát, felépítését, esetleg időkereteit. Ezáltal azok a résztvevők is kellemesebben fogják érezni magukat, akiknek esetleg új ez a fajta tanulási módszer.

A kamaszkor hihetetlenü l e rze keny e s jellemforma lo ido szak. Ez az az ido szak, amikor is a fiatalok ü j dolgokat tapasztalnak, kritiküssa va lnak a ko rü lo ttü k le vo vila ggal szemben, eza ltal meghata rozza k o nmagükat, o nmagük helye t ebben a vila gban. E rzelmileg is nagyon „sü rü ” ido szak ez. Ez az, amikor elo szo r kerü lnek szembe a „felno tt vila ggal”, az o sszes szaba llyal, kültüra lis norma kkal, a ta rsadalom rejtett elva ra saival; e s az e letkorükbo l fakado an ezekre a nyoma sokra e s stresszre rendkí vü l heves e rzelmekkel reaga lnak. Egy ilyen esetben egyre szt terme szetes, hogy nagyon nehe z megnyí lniük e s az e rze seikro l besze lniü k, ügyanakkor fa jdalmas is lehet sza mükra, ha magükba za rja k e rze seiket. Eze rt is fontos mege rtenü nk ezt a jelense get a maga komplexita sa ban, hogyan is fejezzü k ki, mi, felno ttek az e rze seinket? Mit tanültünk mi, a szü leinkto l, nagyszü leinkto l, a ko rü lo ttü nk le vo ta rsadalomto l. Milyen, a kültü ra to l, nemto l, korto l fü ggo kültüra lis norma k vannak jelen e letü nkben, melyek hatnak ra nk?

Minden fiatal számára különleges fontossággal bír, hogy megtanulja tiszteletben tartani mások és saját határait annak érdekében, hogy képes legyen egészséges kapcsolatokat kialakítani. Azonban ez az üzenet, mely ugyan eljut hozzájuk, mégis nagyon ferde tükörben mutatkozik meg, összezavarja őket a közösségi oldalaknak köszönhetően sok esetben. Éppen ezért fontos beszélgetni velük ezekről a dolgokról, bármely életkorban, hogy segítsük őket abban, hogy felismerjék és megakadályozzák a diszkriminációt, erőszakot és bántalmazást mely irányukba történik esetenként. Ha sikerül ezeket kiküszöbölni több pozitív és kellemes tapasztalatban lesz részük.

Mindenki megérdemli, hogy egészséges, kielégítő, közös beleegyezésen alapuló biztonságos párkapcsolata legyen, de honnan is tudhatjuk, hogy a miénk egészséges-e? Különböző módon határozhatunk meg a kapcsolatokat, attól függően, hogy éppen ki az, aki érintett. A szeretetet és a vonzalmat többféleképpen is ki lehet fejezni, mégis van pár kulcsfontosságú tényező, mely az egészséges kapcsolatok alapját képezi. Kétoldalú kommunikáció, határokbetartása, kölcsönös tisztelet és egymás támogatása, amellett, hogy biztosítjuk a saját teret a másik számára. A romantikus kapcsolatokat nagyban befolyásolja a felek közti egyenlőtlenség, hatalmi különbségek, melyek az életkorból, nemi szerepekből, gazdasági és társadalmi különbségekből adódnak. Azáltal, hogy ismerjük a különbséget egy méltányos és egy méltatlan kapcsolat között, el tudjuk dönteni, hogy szeretnénk ennek részese lenni, avagy nem. Még egy egészséges kapcsolódás esetében is fontos tanulnunk arról, hogyan is tartsuk azt fent, illetve vessünk véget neki.

Nemzedékek könyve: Generációk közötti párbeszédek a szexualitásról és a kapcsolatokról

A szexualitás és az affektivitás még mindig az elefánt a a formális oktatásban, de mi a helyzet a családdal? 

A szex és a szerelem olyasvalami, amit meg lehet beszélni a gyerekek között. családok között, vagy még mindig tabunak számít? Beszélnek-e a szülők nyíltan a szexualitásról a gyermekeikkel? Hogyan fejezik ki a családok a szeretetüket? Hogyan változnak a dolgok a fiatalabb generációk esetében? mint az előzőekhez képest? Mi változott és mi maradt meg?

 Különböző korú emberekkel beszélgettünk Magyarországon, Görögországban, Olaszországban és Hollandiában, hogy többet tudjunk meg a tapasztalataikról.

Nemzedékek könyve: Intergenerációs interjúk

Generációk közötti interjú Hollandiából  

Intergenerációs interjú Magyarországról

Intergenerációs interjúk Olaszországból

Intergenerációs interjúk Görögországból

Generációk közötti interjú Hollandiából  

Intergenerációs interjú Magyarországról

Intergenerációs interjúk Olaszországból

Intergenerációs interjúk Görögországból

A szexuális nevelés ISEX-módszertana

Szexuális nevelés Görögországban, Olaszországban, Magyarországon és Hollandiában

Milyen a szexuális nevelés jelenlegi helyzete az ISEX-országokban? Olaszország, Görögország, Magyarország és Hollandia pedagógusaival, fiatalokkal foglalkozó szakemberekkel és egészségügyi szakemberekkel beszélgettünk arról, hogy az egyes országokban milyen szinten integrálódott a szexuális nevelés az iskolákba, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a szakembereknek, és milyen igényeik vannak a fiataloknak a szexuális felvilágosítással kapcsolatos információkra.