Minden fiatalnak joga van hozzáférnie ahhoz az információhalmazhoz, ami a szexualitást és kapcsolatokat illeti és figyelembe veszi a tapasztalataikat és szükségleteiket. Idetartoznak a nemi szerepekkel, testképpel és szexuális orientációval kapcsolatos tapasztalatok is. Ezen témák megvitatása a kötelező szexuális nevelés részét kellene, hogy képezze, ezzel ellentétben azonban sokszor „kifelejtik” ezeket, mivel erős ellenállást válthatnak ki.

Ebben a kontextusban az olyan fiatalok, akik nemi identitása nem egyértelműen meghatározható, vagy szexuális orientációjuk több irányú, nem kapják meg a számukra szükséges információkat, ahhoz, hogy biztonságosan tudják kifejezni saját nemiségüket, kapcsolódásaikat és fel tudják fedezni, meg tudják érteni saját testük jelzéseit. Azonban nem csak az LMGBTQI tagjairól, hanem minden fiatalra vonatkozó információhalmazról van szó, melyet a szexuális nevelésnek közvetíteni kell.

A következő fejezetben a szexszel, nemi identitással kapcsolatos témákról lesz szó.

HOGYAN?

Megtanuljuk, hogy mindenki másképp fejezi ki önmagát, önmaga szexualitását, szexuális beállítottságát, és hogy ezeket mindenki másképp tapasztalja meg.

A nemi identitás és szexuális beállítottság körüli hitrendszernek, hozzáállásra való reagálásnak és a személyes tapasztalatoknak is teret adunk.

Azáltal, hogy megértjük, hogy mindenki érdemes a tiszteletre, elfogadásra és a méltó szeretetkapcsolatok kialakítására.