A kultúra egy összetett fogalom, mely magában foglalja az összes társadalmi normát, történelmet, vallást, szerepeket és elvárásokat, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, ahogyan szemléljük a körülöttünk lévő világot. Mivel szerves részeit képezzük a világnak, amelyben élünk, teljesen egyértelmű, hogy közvetlenül befolyásolja azt, ahogyan vélekedünk a szexualitásról és a kapcsolatokról.

Számos tényező befolyásolja a szexualitással kapcsolatos információkat, amelyeket az adott közegben kapunk. A morális és erkölcsi kódokhoz való ragaszkodás (mely gyakran a valláshoz köthető) nagyban formálja azt, amit a szexualitásról tanítanak nekünk, azt, hogy milyen megvilágításba helyezik a szexet, és azt, hogy mely szexuális viselkedés és kapcsolati formák elfogadhatóak és a többi.

A társadalmi normák, különösen a nemiséggel kapcsolatos témát illetően nagyban befolyásolják azt, hogy a fiatalok milyen üzenetet kapnak a szexualitásról. Az ember nemi szerepének megfelelő taníttatásban részesül, hogyan is közelítse meg a szexet, milyen viselkedés az elvárt és elfogadott részéről. Például a férfiak azok, akik evolúciós okok miatt „vadászatra” vannak programozva, esetükben a szexualitás kulcsszerepet játszik, míg a női szexualitás mellőzve van, kevésbé kap hangot.

A közösségi kultúra szintén erősen befolyásoló tényező. Az, ahogyan a közösségi média a szexualitással kapcsolatos témákat kezeli, örök érvényű „igazságokat” dönthet romokba, vagy éppen ellenkezőleg, meg is erősítheti azokat. Különösen a fiatal generációra igaz, hogy ami a közösségi médiában megjelenik, az válik elfogadhatóvá.

Ezt a fejezetet a szexualitás és a kultúra szoros kapcsolatának tanulmányozására szenteltük.

HOGYAN?

Ahhoz, hogy a szexuális nevelés hatékonyan fel tudja venni a kesztyűt a tévképzetekkel és, hogy a megfelelő eszközökkel teret teremtsen ahhoz, hogy a fiatalok minél autentikusabban és szabadabban ki merjék fejezni szexualitásukat, elengedhetetlen, hogy a kultúrát, mint komoly tényezőt számításba vegye.

A különböző feladatokon keresztül az alábbi témákra fókuszálunk itt:

-A szexualitással kapcsolatos társadalmi normák felfedezése, megismerése

-A médiából érkező, a szexualitással, szexszel, kapcsolatokkal és testképpel kapcsolatos üzenetek.

-A szexualitással és kapcsolatokkal kapcsolatos kifejezések széles spektrumával való ismerkedés, illetve ennek bővítése a létező kulturális normák tükrében.