Φύλο και σεξουαλικός προσανατολισμός

Όλα τα νέα άτομα έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις εμπειρίες και τις ανάγκες τους. Αυτό περιλαμβάνει τις εμπειρίες τους σχετικά με το φύλο, τα χαρακτηριστικά του σώματος και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Συζητήσεις με σεβασμό και ευαισθησία γύρω από την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό οφείλουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σεξουαλικής αγωγής, ωστόσο συχνά παραλείπονται και μπορεί ακόμη και να εγείρουν έντονες αντιρρήσεις και ανησυχίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα νέα άτομα με μη κανονιστικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου μπορεί να αισθάνονται αόρατα και να μην λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται με βάση τις εμπειρίες τους για να εξερευνήσουν με ασφάλεια τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα και το σώμα τους. Αλλά δεν είναι μόνο τα ΛΟΑΤΚΙ+ νέα άτομα που επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο ο σεξουαλικός προσανατολισμός και το φύλο περιλαμβάνονται στις συζητήσεις για τη σεξουαλική αγωγή- όλα τα νέα άτομα επηρεάζονται από τις πληροφορίες που λαμβάνουν. 

Αφιερώσαμε αυτό το κεφάλαιο στην καλύτερη κατανόηση και τον αναστοχασμό σχετικά με τα θέματα του φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού.

ΠΩΣ;

Μαθαίνοντας για τις έννοιες του φύλου, της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού και κατανοώντας τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το κάθε άτομο μπορεί να τις βιώνει. 

Με τη δημιουργία χώρου για αναστοχασμό σχετικά με τις προσωπικές εμπειρίες, πεποιθήσεις και στάσεις γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. 

Με την κατανόηση ότι όλα τα άτομα αξίζουν σεβασμό, αποδοχή και υγιείς σχέσεις που βασίζονται στην αγάπη.