Σεξ & κουλτούρα

Η κουλτούρα αποτελείται από όλους τους κοινωνικούς κανόνες, την ιστορία, τη θρησκεία, τους ρόλους και τις προσδοκίες που συμβάλλουν στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και αλληλεπιδρούμε με αυτόν. Ως αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής μας στον κόσμο, το πώς και τι μαθαίνουμε για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις επηρεάζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την κουλτούρα. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα μηνύματα που λαμβάνουμε για τη σεξουαλικότητα. Η προσκόλληση σε ηθικούς κώδικες (συχνά στενά συνδεδεμένους με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις) μπορεί να διαμορφώσει το αν και τι διδασκόμαστε για το σεξ, το πρίσμα υπό το οποίο απεικονίζεται το σεξ, ποιες εκφράσεις σεξουαλικότητας και μορφές σχέσεων θεωρούνται αποδεκτές, και πολλά άλλα. 

Οι κοινωνικές νόρμες, ιδίως γύρω από το φύλο, μπορούν να επηρεάσουν έντονα τα μηνύματα που λαμβάνουν τα παιδιά και οι νέοι-ες σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Με βάση το φύλο τους οι άνθρωποι συνήθως διδάσκονται -με περισσότερο ή λιγότερο άμεσους τρόπους- πώς πρέπει να προσεγγίζουν το σεξ, τι είδους εκφράσεις είναι επιτρεπτό να έχουν, κλπ. Για παράδειγμα, οι άνδρες μπορεί να διδάσκονται ότι πρέπει να είναι εκείνοι που “διεκδικούν” το σεξ, ενώ οι εμπειρίες των γυναικών σχετικά με τη σεξουαλικότητα μπορεί να λαμβάνουν λιγότερη προσοχή. 

Η ποπ κουλτούρα μπορεί επίσης να έχει ισχυρό αντίκτυπο και να διαμορφώνει τις στάσεις μας απέναντι στο σεξ και τη σεξουαλικότητα, είτε ενισχύοντας, είτε αμφισβητώντας τους κοινωνικούς κανόνες και τις κοινές πεποιθήσεις, για παράδειγμα μέσω του τρόπου με τον οποίο το σεξ και οι σχέσεις απεικονίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και περιοδικά. Τα σώματα, οι σχέσεις και οι μορφές σεξουαλικότητας που παρουσιάζονται στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης μπορούν να επηρεάσουν το τι θεωρείται αποδεκτό, ελκυστικό και επιθυμητό σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Αφιερώσαμε αυτό το κεφάλαιο στη διερεύνηση της διασύνδεσης μεταξύ της κουλτούρας, των ιδεών και των πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις.

ΠΩΣ;

Τα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες πολιτισμικές επιρροές, προκειμένου να αμφισβητήσουν αποτελεσματικά τις παρανοήσεις και να παρέχουν το υλικό και το χώρο για να συνδεθούν οι άνθρωποι πιο αυθεντικά με τη σεξουαλικότητά τους και να την εκφράσουν. 

Μέσω των δραστηριοτήτων σε αυτό το κεφάλαιο εστιάζουμε: 

– στη διερεύνηση των πολιτισμικών προτύπων και των κοινωνικών στάσεων γύρω από τη σεξουαλικότητα, καθώς και στον αντίκτυπό τους στις αντιλήψεις μας για το σεξ 

– στον αναστοχασμό σχετικά με τα μηνύματα που λαμβάνουμε για το σεξ, το σώμα και τις σχέσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

– στην αμφισβήτηση των υφιστάμενων προτύπων και με στόχο να διευρύνουμε την κατανόηση και την άποψή μας για το ευρύ φάσμα των εκφράσεων της σεξουαλικότητας και των σχέσεων