Ηλεκτρονική πλατφόρμα

isex-platform-logo

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του ISEX έχει ως στόχο να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με νέα άτομα και παιδιά εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία, δραστηριότητες και υλικά που μπορούν να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση θεμάτων γύρω από τις σχέσεις, την αγάπη και την σεξουαλικότητα στην τάξη.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα περιλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου μας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος σπουδών ISEX και των φύλλων δραστηριοτήτων, ενημερωτικά βίντεο και προτάσεις για πρόσθετες πηγές που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.