Κατά την έναρξη ενός εργαστηρίου ή μιας εκπαιδευτικής ώρας, είναι σημαντικό να καλωσορίσετε τα άτομα και να τους παρέχετε έναν ασφαλή χώρο: μπορεί να υπάρχουν άτομα που αισθάνονται αμηχανία ή δυσφορία στην αρχή μιας εκπαίδευσης. Τα παιχνίδια γνωριμίας ή  οι χαλαρωτικές δραστηριότητες μπορεί να είναι ένα βήμα για να ξεπεραστεί η αρχική αμηχανία. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να μειώσουν το άγχος των συμμετεχόντων και να τους/τις βοηθήσουν να έρθουν σε επαφή με το πως αισθάνονται και να χαλαρώσουν το σώμα τους: οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν είναι ήρεμοι και σε θετική ψυχική κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, θα προτείναμε να μην παραλείψετε μια επίσημη εισαγωγή που να λέει στα συμμετέχοντα άτομα τον στόχο και τη δομή του εργαστηρίου/της εκπαίδευσης και να παρουσιάσετε εν συντομία τη μη τυπική μεθοδολογία και τους στόχους της. Αυτό θα μπορούσε να δώσει ένα αίσθημα ασφάλειας στα άτομα που είναι νέα στη μη τυπική μάθηση. 

Αφιερώσαμε αυτό το πρώτο κεφάλαιο για να παρουσιάσουμε έναν κατάλογο εισαγωγικών δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αρχή του εργαστηρίου ή για την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου θέματος. 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες βασίζονται στη μη τυπική εκπαίδευση, η οποία έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς αναπτύσσει το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, τονώνοντας τη δημιουργικότητα, καλλιεργώντας μια φιλική ατμόσφαιρα και ανανεώνοντας την ενέργεια. 

Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία ενός φιλικού και λιγότερο “επίσημου” κλίματος για την τυπική μάθηση που θα ακολουθήσει, διευκολύνοντας τη διαδικασία γνωριμίας και ενθαρρύνοντας την αυτοαποκάλυψη και την αυτογνωσία. 

Προτείνουμε επίσης συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα, την οικειότητα και τις σχέσεις: η εισαγωγή αυτών των θεμάτων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, οπότε ας ξεκινήσουμε από εδώ!