Συναίνεση & όρια

Όλοι οι νέοι-ες πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία του σεβασμού των δικών τους ορίων αλλά και των άλλων για τη δημιουργία υγιών σχέσεων. Ωστόσο, τα μηνύματα που πολύ συχνά περνούν, ιδίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να “μπερδέψουν” τα νέα άτομα και να τους δημιουργήσουν απορίες και αμφιβολίες για το πώς να θέτουν τα δικά τους όρια σε καθημερινές καταστάσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να μιλάμε γι’ αυτό, σε κάθε ηλικία, όχι μόνο για να βοηθήσουμε στην αναγνώριση και την πρόληψη των διακρίσεων, της βίας και της κακοποίησης, αλλά και για να προσπαθήσουμε να έχουμε θετικές και ευχάριστες εμπειρίες. 

Αφιερώσαμε ένα κεφάλαιο στο θέμα της κατανόησης και της έκφρασης της συναίνεσης και στη σημασία της θέσπισης συναισθηματικών και σωματικών-σεξουαλικών ορίων ως μορφή προώθησης της συναισθηματικής ευημερίας και πρόληψης της έμφυλης βίας.

ΓΙΑΤΙ;

Συχνά οι νέοι-ες γνωρίζουν τον ορισμό της συναίνεσης, αλλά έχουν μια πολύ περιορισμένη ιδέα για το τι είναι η συναίνεση ή την θεωρούν “δεδομένη”. Αντίθετα, ένα θέμα όπως η συναίνεση πρέπει να διερευνάται στο πλαίσιο της μάθησης γενικά, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στη σεξουαλική δραστηριότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εστιάζουμε όχι μόνο στο “γιατί” αλλά και στο “πώς” όταν μιλάμε για τη συναίνεση: πώς αισθανόμαστε, πώς αντιδρά το σώμα μας, τι είδους σκέψεις κάνουμε και πώς επικοινωνούμε με και χωρίς λόγια.  Η εκμάθηση της συναίνεσης δεν απαιτεί απαραίτητα αφηρημένη σκέψη. Μέσω της πρακτικής και της προσέγγισης “μαθαίνοντας μέσω της πράξης”, οι νέοι-ες μπορούν να κατανοήσουν, για παράδειγμα, τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου σε σχέση με τη συμπεριφορά ή το σώμα τους. Μπορούμε να διδάξουμε στα νέα άτομα ότι το να θέτουν όρια είναι καλό για τα ίδια και για τους ανθρώπους γύρω τους. Ταυτόχρονα, μπορούμε να καθοδηγήσουμε ενήλικες και νέους-ες να αναγνωρίζουν καταστάσεις στις οποίες παραβιάζονται τα όρια και σταματά να υπάρχει συναίνεση, δημιουργώντας βίαια ή κακοποιητικά περιστατικά. Η κατανόηση της αυτοφροντίδας και της σημασίας της συναισθηματικής και σεξουαλικής ευημερίας του ατόμου μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία υγιών σχέσεων μεταξύ των εφήβων και να έχει θετικές επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή τους.