Σχετικά με το έργο

Το έργο ISEX φέρνει το θέμα της σεξουαλικής αγωγής ψηλά στην ατζέντα όχι μόνο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και των εκπαιδευτικών και των γονέων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα και να αλλάξουν μακροχρόνιες νοοτροπίες. Κύριος στόχος του ISEX είναι να ενισχύσει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και να τους παρέχει χρήσιμα εργαλεία που προωθούν τη σεξουαλική αγωγή, ενώ παράλληλα εμπλέκει άμεσα τα μέλη των ακόλουθων ομάδων-στόχων:

Παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και τα παιδιά/εγγόνια τους

Επαγγελματίες για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες που εργάζονται με νέα άτομα, εμπειρογνώμονες, κοινωνικοί επαγγελματίες, προπονητές, σχολικοί ψυχολόγοι

Θεσμοί όπως σχολεία, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, ενδιαφερόμενοι φορείς στην εκπαίδευση

Ευρύτερο κοινό

objectives

Στόχοι του έργου

Να ξεκινήσει μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τη σεξουαλικότητα

Να μετατοπίσει τη συζήτηση από μια εστιασμένη στο πρόβλημα προσέγγιση, σε μια φυσική, ανοιχτή και ευχάριστη επικοινωνία για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα

Να συμπεριλάβει την οικογένεια και να φέρει κοντά διαφορετικές γενιές (γονείς, γιαγιάδες-παππούδες και παιδιά)

Να ενσωματώσει μια εστιασμένη στα νέα άτομα, σύγχρονη προσέγγιση για την εκπαίδευση γύρω από τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα στα σχολεία

Να παρέχει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς και σε όσους-ες εργάζονται με νέα άτομα και παιδιά να χειρίζονται το θέμα φυσικά, με αυτοπεποίθηση, ενημερωμένες γνώσεις και ανοιχτότητα.

Να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, δίνοντας έμφαση στη σημασία του θέματος

Να στηρίξει τη διάδοση πληροφοριών.

Το iSEX με μια ματιά

 • 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 1 εργαλειοθήκη για ενα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 30 ωρών με οδηγό ενοτήτων
 • Ένα “Βιβλίο γενεών” με διαδικτυακά βίντεο που θα περιλαμβάνουν 3 διαγενεακές συνεντεύξεις, και εργαστήρια με γονείς και παππούδες/γιαγιάδες.
 • Ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής διάρκειας 6 μηνών για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες που εργάζονται με νέα άτομα και εμπειρογνώμονες στο πεδίο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
 • Συλλογή και μετάφραση υλικού με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • Συλλογή εκπαιδευτικών ομιλιών και βίντεο για τοπική διάχυση (επαγγελματικό υλικό, “βιβλιοθήκη” σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης)
 • 1 διεθνής ιστοσελίδα του έργου
 • Τουλάχιστον 3 ενημερωτικά δελτία θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
 • Σελίδες σε 3 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn)
 • Μια σειρά από βίντεο με προσωπικές μαρτυρίες
 • Προωθητικό υλικό: Αφίσες, φυλλάδια (4000 συνολικά, 1000 για κάθε εταίρο) και roll-up banners
 • Ένα τελικό συνέδριο (με περίπου 36 συμμετέχοντες-ουσες και εμπειρογνώμονες) όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου καθώς και ένα κείμενο θέσεων προς σχετικούς Ευρωπαΐικούς φορείς και οργανισμούς
at-a-glance